chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi

chúng tôi đã tạo ra tuyên bố này nhằm thể hiện sự cam kết về việc bảo mật thông tin cho khách hàng và người sử dụng các dịch vụ

của chúng tôi cung cấp.

Dưới đây là những chính sách bảo mật mà mà chúng tôi sử dụng trong việc duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ khách hàng và người sử dụng dịch vụ.

1. Bảo mật.
chúng tôi cam kết phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin tưởng. Như vậy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng và người sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất có thể.

2. Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập
chúng tôi có thể yêu cầu những thông tin cá nhân từ người sử dụng ở nhiều cách khác nhau, thông qua các hình thức đặt hàng trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, các trường hợp người dùng được mời phỏng vấn hoặc các trường hợp thu thập khác.

Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập được qua hình thức ở dạng cá

nhân chẳng hạn như:

  • Họ và Tên
  • Địa chỉ
  • Công ty
  • Điện thoại và số fax
  • Địa chỉ E-mail
  • Các thông tin thanh toán

chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc làm thế nào người dùng truy cập dịch vụ của chúng tôi: Bằng cách sử dụng một ID duy nhất cho mỗi người dùng thông qua việc sử dụng các cookie hoặc phương tiện khác tương tự.

3. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này như thế nào
chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này trong việc liên lạc với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, hoặc liên lạc với các đối tác trong kinh doanh.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu về tính hiệu quả của Dịch vụ và nỗ lực tiếp thị, bán hàng của chúng tôi. chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin này với bất kỳ ai hoặc bán nó, trừ trường hợp bạn cho phép, hoặc theo yêu cầu điều tra của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

4. Những ưu đãi hấp dẫn và thông tin dành riêng cho khách hàng.
Khách hàng và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ thường xuyên nhận được những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, giá đặt biệt ưu đãi hoặc có thể là một bản tin của chúng tôi.

5. Thông báo về tình trạng dịch vụ
Điều này rất hiếm khi xảy ra, Chúng tôi sẽ gửi một thông báo liên quan tới việc tạm đình chỉ cung cấp dịch vụ để thực hiện việc chuyển đổi thời gian thi công dịch vụ…

6. Quy định của pháp luật
Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Trên Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức độ bảo mật thông tin của các trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu những chính sách về sự riêng tư của mỗi trang.

7. Câu hỏi
Mọi câu hỏi, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật này vui lòng Email cho chúng tôi:

ngochoang.xln@gmail.com

Call Now Button